Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych

Kod: 741220

Synteza: Wykonuje prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno-naprawcze elektrycznych urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz przenośną, elektryczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie różnego typu elektrycznych instalacji specjalnych kablowych i przewodowych jako elementów układów sterowania i sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej i kształtowej;
 • montowanie, demontowanie elektrycznych układów stycznikowo-przekaźnikowych, tyrystorowych oraz modułów elektronicznych jako podzespołów układów sterowania i sygnalizacji, w różnych konfiguracjach systemu i trybach pracy sterownika;
 • wykonywanie typowych czynności przełączających oraz interpretowanie stanu połączeń i współdziałania obwodów na podstawie dokumentacji technicznej;
 • prace montażowe elektromechaniczne elementów wykonawczych układu sterowania i sygnalizacji oraz w obrębie szaf sterujących urządzeń sygnalizacji, pulpitów ręcznego sterowania obiektów sygnalizacyjno-informacyjnych;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w instalacjach i urządzeniach sygnalizacji, przekroczenia stanu zdefiniowanego jako normalny w urządzeniach technicznych, np. w urządzeniach alarmowych;
 • wykonywanie prac instalacyjnych oraz montażowych w obrębie systemów zabezpieczeń elektroenergetycznych z sygnalizacją świetlną;
 • instalowanie elektrycznych obwodów sygnalizacji świetlnej przy drogach, np. podświetlanych znaków drogowych, instalacji ostrzegawczych;
 • montowanie instalacji i urządzeń sygnalizacji na pulpitach sterujących w centrach sterowania procesami technologicznymi, dyspozytorniach, układach wielofunkcyjnych automatyki;
 • instalowanie oświetlenia sygnalizacji naziemnej w ruchu lotniczym, np. w obrębie lotnisk, na wysokich obiektach itp.;
 • wykonywanie typowych pomiarów elektrycznych, mających na celu diagnozowanie stanu instalacji elektrycznych i urządzeń sterująco-sygnalizacyjnych;
 • wykonywanie na podstawie dokumentacji technicznej oraz pod nadzorem instalacji i systemów sterowania i sygnalizacji w warunkach urządzeń przemysłowych automatyki;stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych

zł45.00Cena