Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER UKŁADÓW POMIAROWYCH I AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej

Kod: 741219

Synteza: Wykonuje proste i złożone pomiary elektryczne, a także montuje i reguluje obwody automatyki zabezpieczeniowej sieci elektroenergetycznej, posługując się miernikami, elektrycznym osprzętem pomiarowym, różnego typu przekaźnikami specjalizowanymi oraz narzędziami ślusarskimi i elektromonterskimi oraz zapewniając w eksploatacji odpowiednie warunki pracy generatorów, linii, transformatorów i silników elektrycznych (odbiorników).

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie elektrycznych pomiarów podstawowych i specjalistycznych, takich jak: własności elektroizolacyjnych, wytrzymałości napięciowej kabli elektroenergetycznych, uzwojeń maszyn elektrycznych;
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych napięcia i prądu, a także mocy przy użyciu przekładników prądowych i napięciowych;
 • wykonywanie pomiarów parametrów linii elektroenergetycznych metodami statycznymi i metodą impulsową, określanie parametrów jednostkowych oraz niejednorodności (przerw, upływności, zwarć);
 • wykonywanie pomiarów parametrów znamionowych transformatorów mocy, silników elektrycznych oraz dobieranie elementów kompensujących;
 • montowanie układów laboratoryjnych w celu sprawdzenia różnego typu przekaźników stosowanych w układach automatyki zabezpieczeniowej;
 • montowanie układów probierczych w celu dokonania prób przekaźników w miejscu ich zainstalowania;
 • montowanie obwodów wtórnych na polu nastawni w rozdzielniach różnych napięć w celu tworzenia systemu zabezpieczeń;
 • wykonywanie regulacji (poziomów, czasów zadziałania) układów automatyki zabezpieczeniowej;
 • wykonywanie układów automatyki zabezpieczeniowej dla przypadków zwarć doziemnych dla linii kablowych i napowietrznych;
 • wykonywanie różnego typu zabezpieczeń transformatorów energetycznych;
 • wykonywanie obwodów automatyki zabezpieczeniowej generatorów, np. chroniącej od zwarć doziemnych, od wzrostu napięcia;
 • wykonywanie układów zabezpieczeń silników elektrycznych, np. od zwarć międzyfazowych, zanikowo-napięciowych, od zwarć doziemnych;
 • wykonywanie układów automatyki zabezpieczeniowej dla szyn zbiorczych w elektrowniach i stacjach;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej

zł45.00Cena