Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER TRANSFORMATORÓW

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter transformatorów

Kod: 741218

Synteza: Wykonuje elektryczne prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno- remontowe transformatorów mocy na stacjach elektroenergetycznych, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz przenośną elektryczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalowanych linii elektroenergetycznych i transformatora.

Zadania zawodowe: 

 • instalowanie oraz montaż i demontaż transformatorów mocy na stacjach umieszczonych w budynkach, napowietrznych i przewoźnych;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek transformatorów na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych, bez wykonywania rewizji wewnętrznych;
 • wykonywanie rewizji wewnętrznych transformatorów oraz rewizji i napraw przełączników zaczepów pod obciążeniem;
 • wymiana izolatorów przepustowych wyprowadzających na zewnątrz końce uzwojeń górnego i dolnego napięcia;
 • uzupełnianie poziomu oleju w transformatorze lub wymiana kompleksowa oleju i kontrola szczelności kadzi;
 • okresowe czyszczenie izolatorów w stacjach transformatorowych napowietrznych;
 • wykonywanie lub konserwowanie połączeń elektrycznych transformatora w komorach rozdzielni: montowanie, demontowanie szyn górnego i dolnego napięcia, izolatorów przepustowych rozdzielni, muf kablowych po stronie niższego napięcia transformatora itp.;
 • wykonywanie podstawowych operacji manewrowych na stacjach (głównie bezobsługowych) za pomocą narzędzi specjalnych: drążków izolujących do odłączników i cęgów izolujących do bezpieczników rurowych;
 • wykonywanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwporażeniowych przy pracach w obrębie transformatorów energetycznych w różnych warunkach;
 • stosowanie osobistych i zewnętrznych osłon izolacyjnych, przenośnych uziemień ochronnych, neonowych wskaźników napięcia, a także tablic ostrzegawczych i ogrodzeń przenośnych (wyłącznie na polecenie);
 • wykonywanie prac montażowo-demontażowych w obrębie transformatorów energetycznych, a także przy montażu transformatorów w docelowym miejscu pracy, np. mocowanie transformatorów, wykonywanie różnego rodzaju uziemień (ochronnych, roboczych, odgromowych, pomocniczych).

Elektromonter transformatorów

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45