Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER TELEKOMUNIKACYJNYCH URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających

Kod: 741217

Synteza: Wykonuje elektryczne prace instalacyjno-montażowe, a także konserwacyjno-remontowe w siłowniach telekomunikacyjnych, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i wykonując pomiary elektryczne przy wykorzystaniu przewoźnej i innej przenośnej elektrycznej aparatury pomiarowej w celu diagnozowania stanu technicznego urządzeń elektrycznych siłowni.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie prac instalacyjno-montażowych urządzeń elektrycznych w siłowniach telekomunikacyjnych, zasilających elektromechaniczne i elektroniczne centrale telefoniczne;
 • montowanie podzespołów elektromechanicznych i elektrycznych siłowni, takich jak: transformatory, prostowniki, przetwornice, stabilizatory napięcia, urządzenia rozdzielczo-zabezpieczajace itp.;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie usterek na podstawie pomiarów i uruchomień próbnych w różnych warunkach eksploatacyjnych oraz usuwanie uszkodzeń w obrębie urządzeń elektrycznych siłowni;
 • wykonywanie przeglądów technicznych i renowacji stanu naładowania baterii akumulatorów (kwasowych, zasadowych);
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji i urządzeń elektrycznych siłowni zasilanych z sieci elektroenergetycznej: transformatorów, zespołów prostowniczych, przetwornic, urządzeń rozdzielczo-zabezpieczajacych i sterujących (kontrola poziomu napięć, wartości tętnień itp.);
 • wykonywanie pomiarów diagnostyczno-kontrolnych na sali stojaków rozdziału energii oraz w obrębie stojaków SRE: pomiar napięć z tablicy odpływów i w obrębie modułów przetwornic, łączy abonenckich, sieci pomocniczej 220 V itp.;
 • kontrolowanie stanu połączeń elektrycznych szyn zasilających oraz przewodu uziemiającego i konstrukcji wsporczych stojaków (pomiary elektryczne, oczyszczanie, dociskanie);
 • wykonywanie napraw zespołów prostowniczych, tranzystorowych i tyrystorowych przetwornic DC/AC wraz z towarzyszącymi zabiegami demontażu i montażu w obrębie stojaka i modułu;
 • wykonywanie zabiegów konserwacyjnych w obrębie maszyn wirujących: agregatów prądotwórczych stacyjnych, przewoźnych lub przenośnych oraz elektromechanicznych przetwornic sygnałowych (wycofywanych);
 • wykonywanie dozoru bieżącego w siłowniach telekomunikacyjnych zasilających centrale i inne urządzenia telekomunikacyjne;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających

zł45.00Cena