Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER TABORU SZYNOWEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter taboru szynowego

Kod: 741216

Synteza: Wykonuje elektryczne prace instalacyjne i montażowe oraz konserwuje i remontuje maszyny i urządzenia elektryczne w jednostkach taboru szynowego kolejowego i tramwajowego, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz przenośną elektryczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacyjnych remontów instalacji oświetleniowej, grzewczej i sygnalizacyjnej oraz maszyn i urządzeń elektrycznych, stanowiących wyposażenie jednostek taboru kolejowego;
 • wykonywanie napraw aparatury obwodów głównych i pomocniczych taboru kolejowego;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie oraz usuwanie uszkodzeń w wagonowych urządzeniach elektrycznych, rozdzielczych, obwodach instalacji elektrycznej zasilania głównego (z przewodu jezdnego) oraz zasilania autonomicznego (prądnice wagonowe i akumulatory);
 • diagnozowanie stanu technicznego oraz wykonywanie prac montażowo- demontażowych maszyn elektrycznych w celu przeprowadzenia remontów głównych w warsztatach naprawczych;
 • wykonywanie okresowych przeglądów i elektrycznych pomiarów elektroizolacyjnych instalacji stałoprądowej i zmiennoprądowej lokalnej sieci napięcia oraz sprawności układów zabezpieczających i regulacyjnych;
 • montowanie i demontowanie różnego typu aparatów elektrycznych niskiego napięcia, wymienianie zużytych źródeł światła, urządzeń grzejnych, akumulatorów, łączy, przewodów itp.;
 • montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń sygnalizacyjnych, centralnego sterowania, np. mechanizmów otwierania drzwi, oświetlenia, urządzeń hamulcowych, łączności;
 • wykonywanie bieżących przeglądów i konserwacji różnego typu maszyn wirujących, diagnozowanie sprawności technicznej oraz zużycia podzespołów, przeprowadzanie regulacji w obrębie zespołów napędowych;
 • wykonywanie prac ślusarskich i montażowych przy budowie i demontażu instalacji i urządzeń elektrycznych jednostek taboru szynowego, np. przygotowywanie instalacji do montażu, cięcie, wyginanie i gwintowanie rurek izolacyjnych lub wiercenie, pasowanie;
 • montowanie i demontowanie maszyn i urządzeń elektrycznych szynowych zgodnie z dokumentacją podstawową i instrukcjami;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Elektromonter taboru szynowego

zł45.00Cena