Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER SIECI TRAKCYJNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter sieci trakcyjnej

Kod: 741305

Synteza: Elektromonter sieci trakcyjnej wykonuje roboty budowlane i utrzymaniowe sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych.Elektromonter sieci trakcyjnej jest zawodem o charakterze elektryczno-budowlano-montażowym. Istotą pracy elektromontera sieci trakcyjnej jest montaż, naprawa i konserwacja sieci trakcyjnej oraz urządzeń z nią związanych. Do podstawowych czynności związanych z budową sieci trakcyjnej należy: montaż fundamentów, konstrukcji wsporczych, osprzętu, podwieszeń, aparatury elektromechanicznej, uszynień oraz wywieszenie i regulacja sieci jezdnej. Utrzymanie obejmuje oględziny oraz czynności łączeniowe, wymianę uszkodzonych elementów, naprawy planowe i awaryjne, a także regulacje i pomiary sieci trakcyjnej. Prace wykonywane przez elektromontera sieci trakcyjnej muszą charakteryzować się dużą starannością z zachowaniem obowiązujących norm i zasad i przepisów BHP. Jednocześnie praca elektromontera wymaga nadzoru i kontroli oraz musi być odnotowywana w dokumentacji budowlanej i utrzymaniowej sieci trakcyjnej. Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia odbywają się na pisemne polecenie przez osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV.

Zadania zawodowe: 

 • organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony przeciwporażeniowej, ochrony środowiska oraz ergonomii;
 • montowanie fundamentów i konstrukcji wsporczych trakcji elektrycznej;
 • montowanie osprzętu sieciowego trakcji elektrycznej, uziemień, uczynień;
 • wywieszanie sieci jezdnej i montowanie sieci powrotnej;
 • demontowanie elementów sieci trakcyjnej;
 • regulowanie sieci trakcyjnej;
 • wykonywanie przeglądu sieci trakcyjnej;
 • naprawianie urządzeń sieci trakcyjnej;
 • wykonywanie czynności przyłączeniowych;
 • wykonywanie pomiarów diagnostycznych sieci trakcyjnej.

Elektromonter sieci trakcyjnej

zł45.00Cena