Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER ROZDZIELNI I PODSTACJI TRAKCYJNYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych

Kod: 741215

Synteza: Wykonuje prace instalacyjne oraz montażowo-demontażowe w obrębie stacji trakcyjnych, konserwuje i remontuje urządzenia elektryczne stacji, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi, a także wykonuje podstawowe pomiary elektryczne w celu diagnozowania stanu technicznego urządzeń.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie prac instalacyjno-montażowych transformatorów energetycznych, urządzeń rozdzielczo-zabezpieczających i prostownikowych w stacjach trakcyjnych zasilających linie kolejowe, tramwajowe i trolejbusowe;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie podzespołów elektrycznych stacji oraz obciążeń poszczególnych sekcji;
 • wykonywanie prac montażowo-demontażowych izolatorów stacyjnych wewnętrznych i napowietrznych (wsporczych i przepustowych);
 • montowanie i demontowanie różnych podzespołów elektrycznych stacji trakcyjnych transformatorowo-rozdzielczych: szyn zbiorczych przekaźników, przyrządów pomiarowych, dławików gaszących, urządzeń prostownikowych itp.;
 • wykonywanie przeglądów technicznych okresowych w stacjach oddziałowych i pośrednich oraz przeglądów bieżących w głównych stacjach zasilających trakcji elektrycznych;
 • budowanie linii trakcyjnych kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych, instalowanie przewodu jezdnego, odciągów, izolatorów, konstrukcji wsporczych, nośnych itp.;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i lokalizacja uszkodzeń linii trakcyjnej, zasilania poszczególnych sekcji, uziemień roboczych i ochronnych;
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych linii trakcyjnej;
 • wykonywanie zabiegów konserwacyjnych oraz napraw linii trakcyjnych (przerwy, zwarcia, upływności);
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych

zł45.00Cena