Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER REKLAM ŚWIETLNYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter reklam świetlnych

Kod: 741102

Synteza: Wykonuje elektroenergetyczne oraz elektryczne instalacje zasilające i sterujące, montuje urządzenia elektryczne oraz oprawy różnego typu reklam świetlnych w różnych warunkach terenowych i na budynkach przy wykorzystaniu dźwigów samojezdnych, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi oraz przenośną, elektryczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń towarzyszących.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie prac instalacyjno-montażowych reklam świetlnych, a także konserwowanie lub demontowanie urządzeń istniejących;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie elektrycznych urządzeń reklamowych na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych oraz kontroli zgodności montażu z dokumentacją techniczną;
 • wykonywanie w miejscu montażu reklamy świetlnej instalacji niskiego i wysokiego napięcia przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu instalacyjnego zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • montowanie systemów wysokonapięciowych rur jarzeniowych, zapewniających odpowiednie wymagania elektroizolacyjne i wytrzymałościowe dla różnych warunków atmosferycznych;
 • montowanie podzespołów towarzyszących elektrycznym reklamom świetlnym: tablic rozdzielczych, zegarów sterujących, przekaźników programowych, sterowników procesorowych, transformatorów, różnego typu źródeł światła itp.;
 • wykonywanie elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających w warunkach miejskich i terenowych (najczęściej w okolicy poboczy dróg, na wiaduktach) służących do zasilania reklam świetlnych, instalowanie i montowanie terenowych szaf rozdzielczych;
 • wykonywanie okresowych i bieżących przeglądów technicznych elektrycznych urządzeń reklamowych, wymienianie uszkodzonych opraw oświetleniowych, źródeł światła itp.;
 • wykonywanie prac montażowo-demontażowych elektrycznych reklam świetlnych w związku z uszkodzeniami mechanicznymi oraz likwidacją lub wymianą reklamy;
 • montowanie, demontowanie oraz konserwowanie urządzeń sterujących reklam świetlnych: łączników manewrowych, wyłączników zmierzchowych, programatorów elektromechanicznych i elektronicznych;
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych reklam świetlnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ich użytkowania w miejscach publicznych bez bezpośredniego nadzoru (pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, stanu urządzeń zabezpieczających).

Elektromonter reklam świetlnych

zł45.00Cena