Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER PREFABRYKOWANYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych

Kod: 741214

Synteza: Instaluje oraz montuje rozdzielnice i rozdzielnie niskiego napięcia (do 1 kV), posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi, a także wykonuje podstawowe pomiary elektryczne w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji oraz typowych odbiorników energii elektrycznej małej mocy.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie prac instalacyjnych oraz montażowo-demontażowych rozdzielnic i rozdzielni niskiego napięcia: tablicowych, bezszkieletowych, skrzynkowych i szufladowych;
 • montowanie urządzeń rozdzielczych, pomiarowych i zabezpieczających w obrębie tablic rozdzielczych, a także wykonywanie różnowymiarowych tablic rozdzielczych o podstawie bakelitowej, gumoidowej lub z blachy stalowej;
 • montowanie urządzeń rozdzielczych, pomiarowych, zabezpieczających, łączników oraz szyn zasilających i izolatorów wsporczych w rozdzielnicach szkieletowych (dla dużych prądów roboczych);
 • instalowanie i montowanie zespołów rozdzielnic skrzynkowych znormalizowanych, np. narożnikowych, pośrednich górnych i dolnych (do mocowania jednego lub dwóch styczników olejowych), głowicowych (do przyłączania głowic kablowych), a także montowanie podzespołów rozdzielnic skrzynkowych: gniazd bezpiecznikowych, wyłączników zwarciowych, np. typu APU, łączników prądów roboczych, styczników;
 • instalowanie urządzeń rozdzielczych i zabezpieczających w ramach instalacji zalicznikowej: główne tablice rozdzielcze zalicznikowe, tablice rozdzielczo- zabezpieczające piętrowe, lokalne;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w obrębie rozdzielnic i rozdzielni niskiego napięcia;
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych instalacji: elektroizolacyjnych i zwarciowych w obrębie linii i przewodów neutralnych dla instalacji zalicznikowych, łącznie z punktami odbioru energii elektrycznej;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w obrębie instalacji współpracującej z rozdzielnicami i rozdzielniami niskiego napięcia;
 • wykonywanie prac ślusarskich przy wykonawstwie i mocowaniu podzespołów elektromechanicznych rozdzielnic tablicowych (piłowanie, wiercenie, frezowanie, szlifowanie, pasowanie);
 • montaż elektromechaniczny, a także budowanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i siłowej z zastosowaniem odpowiedniego osprzętu instalacyjnego;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych

zł45.00Cena