Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER POGOTOWIA ELEKTROENERGETYCZNEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

Kod: 741304

Synteza: Lokalizuje i usuwa przyczyny uszkodzeń i awarii w eksploatacji sieci elektroenergetycznej wszystkich napięć, wykonuje doraźne naprawy uszkodzeń zasilania, stosując narzędzia ślusarskie, elektromonterskie i specjalistyczne, aparaturę kontrolno-pomiarową i specjalny sprzęt.

Zadania zawodowe: 

 • przyjmowanie zgłoszeń uszkodzenia sieci lub braku dostawy energii elektrycznej;
 • dokonywanie oględzin i wyszukiwanie uszkodzenia, dobieranie metod pomiarów;
 • wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych przy wykorzystaniu aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • określanie rodzaju uszkodzenia i zlokalizowanie przyczyny uszkodzenia lub awarii na podstawie wyników dokonanych pomiarów i oględzin;
 • naprawianie uszkodzenia zasilania lub zabezpieczanie miejsca awarii przy wykorzystaniu narzędzi ślusarskich, elektromonterskich i specjalistycznych;
 • usuwanie skutków awarii - przywracanie zasilania odbiorcom;
 • zgłaszanie dyspozytorowi pogotowia lokalizacji uszkodzenia i wykonanych prac;
 • wykonywanie poleceń dyspozytora napraw;
 • wykonywanie okresowych przeglądów sieci elektroenergetycznych i prowadzenie dokumentacji przeglądów;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i Norm Elektrycznych.

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

zł45.00Cena