Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER OKRĘTOWY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter okrętowy

Kod: 741213

Synteza: Wykonuje elektryczne prace instalacyjne oraz montażowo-demontażowe maszyn i urządzeń elektrycznych na jednostkach pływających żeglugi morskiej i śródlądowej, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektrycznymi przyrządami pomiarowymi w celu diagnozowania stanu technicznego urządzeń.

Zadania zawodowe: 

 • instalowanie, konserwowanie i wykonywanie napraw urządzeń elektrycznych stanowiących standardowe wyposażenie techniczne różnego typu jednostek pływających, agregatów prądotwórczych, instalacji i odbiorników energii elektrycznej;
 • montowanie i demontowanie maszyn oraz urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie statków i okrętów, w celu przeprowadzenia remontów;
 • wykonywanie prac elektrycznych związanych z budową urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie jednostki;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w okrętowej instalacji elektrycznej przez wykonywanie przeglądów technicznych oraz diagnostyczno- -kontrolnych pomiarów elektrycznych;
 • wykonywanie torów kablowych różnego typu: trasowanie przejść i tras kablowych, montaż elektromechaniczny skrzynek złączowych i rozdzielczych wraz z układami zabezpieczeń, układanie i mocowanie, a także prowadzenie kabli specjalnych siłowej instalacji sterującej i sygnalizacji;
 • wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych, a także drobnych remontów w obrębie zespołów prądotwórczych: utrzymywanie w gotowości zespołów redundacyjnych (zapasowych), remonty bieżące podzespołów agregatów prądotwórczych, regulatorów napięcia, przekształtników, akumulatorni itp.;
 • wykonywanie napraw i konserwowanie elektrycznych urządzeń napędowych instalowanych na statkach i okrętach: elektrycznych urządzeń sterowych, pomocniczych napędów elektrycznych, urządzeń rozruchowych itp.;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w obrębie pulpitów sterowniczych (łączników manewrowych, przekaźników, krosów wewnętrznych itp.);
 • montowanie, demontowanie oraz konserwowanie elektrycznych instalacji oświetleniowych oraz sygnalizacyjnych na statkach i okrętach;
 • wykonywanie przeglądów technicznych oraz konserwowanie typowych odbiorników pomocniczych energii elektrycznej: urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, opraw oświetleniowych itp.;
 • zabezpieczanie zasilania elektrycznego dla różnego typu urządzeń łączności oraz aparatury kontrolno-nawigacyjnej zainstalowanej na jednostce pływającej;
 • wykonywanie różnego typu prac montażowo-demontażowych o charakterze elektromechanicznym, a także wynikających z zakresu podstawowych prac obsługowych na konkretnej jednostce pływającej.

Elektromonter okrętowy

zł45.00Cena