Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER NAPOWIETRZNYCH LINII WYSOKICH I NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć

Kod: 741303

Synteza: Wykonuje prace montażowe przy budowie i remontach linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć 110, 220, 380, 700 kV, ustawiając słupy, głównie kratowe, zawieszając łańcuchy izolatorów, przewody i osprzęt w warunkach bardzo niebezpiecznych, na dużych wysokościach, posługując się sprzętem i narzędziami specjalnymi, radiotelefonem itp.

Zadania zawodowe: 

 • ustalanie trasy przebiegu linii wysokiego napięcia pod kątem organizacji budowy i możliwości wykonawczych;
 • ustawianie słupów żelbetonowych i stalowych-kratowych na fundamentach;
 • zawieszanie łańcuchów izolatorów przy użyciu specjalnego sprzętu;
 • rozciąganie przewodów sprzętem mechanicznym - stosowanie wymaganych naciągów i zwisów między przęsłami;
 • zakładanie specjalnych wózków na przewody, przejazd nimi od przęsła do przęsła i mocowanie przewodów do łańcuchów izolatorów (praca bardzo niebezpieczna na dużej wysokości);
 • sprawdzanie łańcuchów izolatorów oraz wymiana uszkodzonych części izolatorów lub całych łańcuchów;
 • wymiana zerwanych przez burze i wichury przewodów, naprawa przęseł słupów kratowych itp.;
 • malowanie konstrukcji stalowych przęseł i słupów po oczyszczeniu ręcznym lub mechanicznym;
 • wykonywanie podłączeń końcowych do stacji transformatorów na bramkach oporowych;
 • montaż linek odgromowych na linii wysokiego napięcia oraz wykonywanie uziemień odgromowych;
 • pomiary uszkodzeń na linii wysokiego napięcia za pomocą lokalizatorów uszkodzeń;
 • obchody linii wysokiego napięcia celem ustalenia usterek;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć

zł45.00Cena