Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

Kod: 741211

Synteza: Wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych koparek wielonaczyniowych i zwałowarek, urządzeń elektrycznych przenośników taśmowych w kopalniach górnictwa odkrywkowego, a także prace montażowo-demontażowe w obrębie lokalnych stacji i instalacji elektroenergetycznych, trakcji elektrycznych taboru kolejowego; posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową oraz podstawowymi narzędziami elektromonterskimi i przenośnymi przyrządami elektrycznymi do diagnostyki pracy urządzeń.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie elektroenergetycznych instalacji stałych i ruchomych w celu zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych kopalni górnictwa odkrywkowego;
 • instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych stanowiących podzespoły górniczych maszyn wydobywczych oraz urządzeń transportowych;
 • montowanie, demontowanie podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych w ramach konserwacji i napraw bieżących, a także remontów głównych;
 • wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych koparek wielonaczyniowych i zwałowarek, a zwłaszcza: rozdzielnic wysokiego napięcia, stacji transformatorowych, urządzeń rozruchu, napędu i hamowania, urządzeń regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych, układów sterowania i regulacji, automatyki blokad między poszczególnymi napędami;
 • wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych ciągów przenośników taśmowych: rozdzielnic stacji napędowych, urządzeń rozruchowych i hamulcowych, urządzeń do regulacji prędkości obrotowej silników napędowych, urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych oraz obwodów automatyki;
 • wykonywanie przeglądów technicznych trakcji elektrycznej transportu kolejowego oraz lokalnych stacji prostownikowych;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie elektroenergetycznej instalacji zasilającej oraz maszyn i urządzeń w kopalni odkrywkowej;
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych instalacji elektroenergetycznej w celach diagnostycznych;
 • wykonywanie elektroenergetycznych instalacji ruchomych za pomocą kabli oponowych;
 • wykonywanie elektroenergetycznych instalacji pomocniczych, np. oświetlenia;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

zł45.00Cena