Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER LOTNICZY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter lotniczy

Kod: 741209

Synteza: Wykonuje elektryczne prace instalacyjne, montażowe, konserwacyjne i naprawcze elektrycznej sieci pokładowej na statkach powietrznych, maszyn i urządzeń lotniczych, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i przenośną aparaturą kontrolno-pomiarową, służącą do sprawdzania stanu technicznego elektrycznych urządzeń pokładowych.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie technicznych przeglądów bieżących i okresowych samolotów oraz innych obiektów transportu powietrznego w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
 • wykonywanie próbnych uruchomień różnych urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci pokładowej (+28 V), prądorozrusznika, układu zapłonowego, sieci oświetleniowej i grzewczej za pomocą zewnętrznych źródeł zasilania (wózków akumulatorowych);
 • wykonywanie podstawowych pomiarów elektrycznych instalacji stało- i zmienno-prądowych oraz dokonywanie wizualnej kontroli instalacji odgromowych i ekwipotencjalizacji;
 • wykonywanie pomiarów kontrolnych i prac renowacyjnych akumulatorów pokładowych srebrowo-cynkowych;
 • wykonywanie prac montażowych i demontażowych o charakterze elektromechanicznym przy instalacjach elektrycznych oraz agregatach prądotwórczych i silnikach elektrycznych pomocniczych;
 • wykonywanie zabiegów konserwacyjnych oraz regulacji w układach elektromechanicznych zainstalowanych na obiekcie lub prac remontowych po demontażu w warunkach warsztatowych;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i wykrywanie usterek, a także przewidywanie stopnia niezawodności poszczególnych obwodów elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych (interpretowanie wyników pomiarów elektrycznych);
 • montowanie, demontowanie elementów urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych w obrębie lotniczych instalacji elektrycznych;
 • współdziałanie w zakresie prac konserwacyjno-naprawczych z zespołem mechaników, płatowców, awioników i innych, w zależności od rodzaju, typu i wielkości obsługiwanego obiektu.

Elektromonter lotniczy

zł45.00Cena