Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych

Kod: 741101

Synteza: Wykonuje wszelkiego typu elektryczne instalacje oświetleniowe i siłowe, dobierając odpowiednie przewody, osprzęt instalacyjny, elektryczne urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające niskiego napięcia lub remontuje, konserwuje instalacje istniejące, posługując się typowymi narzędziami elektromonterskimi, elektrycznymi przenośnymi przyrządami pomiarowymi oraz zapewniając odpowiednie warunki eksploatacji instalacji i elektrycznych urządzeń odbiorczych.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych na budowach, w budynkach od przyłączy: kucie bruzd w ścianach, przebijanie otworów w stropach, układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznych, a także dobieranie odpowiednich przekrojów i typów przewodów przy przebudowie instalacji, instalowaniu dodatkowych punktów zasilania odbiorników typu oświetleniowego i siłowego;
 • diagnozowanie stanu technicznego instalacji na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych stanu izolacji, rezystancji liniowych oraz skuteczności pracy przewodu neutralnego w punktach zasilania urządzeń elektrycznych;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i wykrywanie uszkodzeń instalacji elektrycznych oraz dobieranie odpowiednich zabezpieczeń w obwodach oświetleniowych i siłowych;
 • montowanie ruchomych instalacji jedno- i trójfazowych;
 • montowanie rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych oraz liczników energii elektrycznej;
 • montowanie oraz instalowanie różnego typu opraw oświetleniowych oraz ich konserwację;
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i wykrywanie uszkodzeń silników elektrycznych oraz przeprowadzanie okresowych zabiegów konserwacyjnych;
 • wykonywanie pomiarów diagnostycznych instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień;
 • instalowanie lub demontowanie prostych, nieprzenośnych urządzeń elektrycznych małej i średniej mocy.

Elektromonter instalacji elektrycznych

zł45.00Cena