Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMECHANIK URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromechanik urządzeń chłodniczych

Kod: 741205

Synteza: Elektromechanik urządzeń chłodniczych montuje, serwisuje i naprawia urządzenia chłodnicze oraz dozoruje ich pracę w trybie ciągłym.Elektromechanik urządzeń chłodniczych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy jest montowanie, serwisowanie i utrzymanie ciągłości pracy urządzeń chłodniczych. Efektem działań elektromechanika urządzeń chłodniczych są sprawne i bezpieczne urządzenia chłodnicze (chłodziarki, szafy i lady chłodnicze), klimatyzacyjne i pompy ciepła oraz sprawne podzespoły w chłodniach, zamrażalniach i mroźniach. Przyjmuje on zlecenia naprawy urządzenia chłodniczego, diagnozuje miejsce i rodzaj usterki (w układzie elektrycznym czy chłodniczym), usuwa ją. Ustawia parametry pracy chłodni zgodnie z wymogami stawianymi przechowalniom w zależności od rodzaju przyjmowanych artykułów spożywczych, reguluje temperaturę schładzania. Planuje i wykonuje okresowe przeglądy instalacji chłodniczej. Montuje podzespoły elektromechaniczne zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. Instaluje urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła u odbiorcy. W przypadku przemysłowych urządzeń chłodniczych czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy.

Zadania zawodowe: 

  • planowanie i organizowanie procesów technologicznych zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, w tym Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), zasadami i przepisami BHP, ergonomii, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska;
  • usuwanie usterek w obwodach elektrycznych i elektronicznych urządzeń chłodniczych;
  • usuwanie usterek w obwodach chłodniczych;
  • przygotowywanie urządzenia chłodniczego do pracy;
  • wykonywanie przeglądów instalacji chłodniczej;
  • montowanie podzespołów elektromechanicznych w urządzeniach chłodniczych;
  • instalowanie urządzeń chłodniczych u odbiorcy;
  • dozorowanie przemysłowych urządzeń chłodniczych.

Elektromechanik urządzeń chłodniczych

zł45.00Cena