Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMECHANIK SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

Kod: 741204

Synteza: Instaluje, a także montuje i demontuje różne urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego: sprzęt zmechanizowany, chłodziarki, urządzenia grzejne, klimatyzacyjne i sprzęt oświetleniowy, wykorzystując narzędzia elektromonterskie, ślusarskie, elektronarzędzia oraz podstawowe mierniki elektryczne, w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.

Zadania zawodowe: 

 • montaż i demontaż urządzeń elektromechanicznych oraz instalacji elektrycznych w celu przeprowadzania napraw, konserwacji lub zainstalowania elektrycznych urządzeń nieprzenośnych w gospodarstwach domowych i wiejskich;
 • diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń oraz konserwowanie elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
 • organizowanie stanowisk pracy w różnych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej, optymalnego doboru narzędzi i materiałów;
 • wykonywanie przeglądów i remontów różnego typu silników elektrycznych bardzo małej i małej mocy: wymiana szczotek, przetaczanie komutatora, smarowanie łożysk lub przezwajanie, wymiana łożysk itp.;
 • obróbka ręczna lub mechaniczna elementów nietypowych, z uwzględnieniem opłacalności napraw;
 • wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych oraz połączeń elektrycznych rozłącznych i nierozłącznych wewnątrz urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, a także kontrola stanu połączeń elektrycznych na podstawie schematów elektrycznych, rezystancji, napięcia;
 • wykonywanie elementów i podzespołów mechanicznych z metalu i tworzyw sztucznych do zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego;
 • wykonywanie elementów grzejnych, czujników stanu, aparatów elektrycznych niskiego napięcia, różnego typu łączników i innych elementów elektrotechnicznych stosowanych w elektrycznych urządzeniach gospodarstwa domowego;
 • obsługiwanie prostych obrabiarek oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji precyzyjnych elementów mechanicznych, konstrukcji nośnych i obudów, np. toczenie wałków, zgrzewanie blach, szlifowanie;
 • dokonywanie kalkulacji kosztów napraw;
 • wykonywanie różnych regulacji elektromechanicznych oraz obsługa pełnego asortymentu wyrobów elektrycznych i instruowanie klientów o zasadach ich eksploatacji.

Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

zł45.00Cena