Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMECHANIK ELEKTRYCZNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych

Kod: 741202

Synteza: Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych montuje, naprawia, reguluje, sprawdza i legalizuje elektryczną aparaturę pomiarową.Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych jest zawodem o charakterze usługowym. Zajmuje się montażem, zabudową oraz naprawą elektrycznych przyrządów pomiarowych analogowych i cyfrowych. Podstawowymi zadaniami elektromechanika jest zmontowanie elektrycznych przyrządów pomiarowych lub zamontowanie gotowego przyrządu w urządzeniu albo jego naprawa, dokonanie odpowiednich regulacji i pomiarów w celu osiągnięcia wymaganej dokładności wskazań (dokonanie jego kalibracji). Manipuluje niewielkimi elementami, wykonuje precyzyjne, skoordynowane ruchy, operuje precyzyjnymi narzędziami. Pracę wykonuje się na odpowiednio wyposażonym w narzędzia i przyrządy sprawdzające stanowisku pracy. Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych posiada wiedzę z zakresu znajomości elementów elektromechanicznych i elektronicznych oraz umiejętność czytania i analizy schematów elektrycznych i montażowych. Organizuje stanowisko pracy: przygotowuje do montażu, m.in. zapoznaje się z dokumentacją techniczną montażu, kompletuje zestaw narzędzi i urządzeń testujących; wykonuje czynności montażowe, przeprowadza testy kontrolne zmontowanego przyrządu pomiarowego. Świadczy pracę w działach utrzymania ruchu przedsiębiorstw, w zakładach usługowych montujących, serwisujących i legalizujących elektryczne przyrządy pomiarowe.

Zadania zawodowe: 

 • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
 • montowanie elektrycznych przyrządów pomiarowych zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • naprawianie i konserwowanie elektrycznej aparatury pomiarowej;
 • wykonywanie pomiarów, testowanie, wzorcowanie i uruchamianie gotowego wyrobu po montażu, naprawie i okresowo;
 • sporządzanie dokumentacji wykonanego montażu, diagnostyki, naprawy i konserwacji elektrycznych przyrządów pomiarowych;
 • sporządzanie dokumentacji wykonanych pomiarów, wzorcowania, testowania i uruchamiania elektrycznych przyrządów pomiarowych.

Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45