Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROENERGETYK POMIARÓW I ZABEZPIECZEŃ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń

Kod: 313104

Synteza: Instaluje, naprawia i sprawdza przyrządy pomiarowe, aparaturę zabezpieczającą, sterującą i sygnalizującą oraz obwody wtórne, łącznie z ich montażem i remontami; przeprowadza laboratoryjne próby działania poszczególnych układów oraz wykonuje próby w ruchu i pomiary po montażu, w celu sprawdzenia funkcjonowania układów i urządzeń.

Zadania zawodowe: 

 • montaż i sprawdzanie urządzeń i układów obwodów wtórnych zabezpieczeń i sygnalizacji, łącznie z aparaturą i okablowaniem;
 • sprawdzanie działania poszczególnych zabezpieczeń obwodów wtórnych układów sterowania i sygnalizacji generatorów, transformatorów, silników, rozdzielni i innych;
 • wykonywanie prób funkcjonalnych zabezpieczeń i blokad wskazań przyrządów pomiarowych poszczególnych układów aparatury elektrycznej, elektronicznej, cieplnej i mechanicznej;
 • sprawdzanie układów synchronizacji blokad, sygnalizacji dla poszczególnych urządzeń podstawowych i pomocniczych;
 • przeprowadzanie prób napięciowych wytrzymałości izolacji kabli, rozdzielni i urządzeń podstawowych i pomocniczych, jak generatory, transformatory i silniki;
 • usuwanie skutków awarii podstawowych i pomocniczych urządzeń energetycznych w ruchu i na postoju;
 • sprawdzanie przekaźników i układów zabezpieczeń na stole laboratoryjnym oraz dokonywanie odpowiednich nastawień;
 • montaż i sprawdzanie lokalizatorów uszkodzeń na liniach napowietrznych;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń

zł45.00Cena