Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROENERGETYK NASTAWNI

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektroenergetyk nastawni

Kod: 313103

Synteza: Synchronizuje turbogeneratory z systemem energetycznym oraz liniami energetycznymi; steruje zdalnie z nastawni ruchem urządzeń energetycznych pracujących na wydziałach produkcyjnych; dokonuje niezbędnych przełączeń w celu bezawaryjnego zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Zadania zawodowe: 

  • prowadzenie ruchu urządzeń zgodnie z ustalonymi procesami technologicznymi, w sposób ekonomicznie optymalny dla pracy kotłów wysokoprężnych, młynów węglowych, turbogeneratorów i transformatorów, rozdzielni i linii oraz napędów pomocniczych, jak pompy i wentylatory;
  • kontrola pracy urządzeń na podstawie wskazań aparatury pomiarowej i sygnalizacyjnej automatyki i układów specjalnych, jak telewizja przemysłowa;
  • dokonywanie niezbędnych przełączeń w celu dopuszczenia do pracy na polecenia pisemne i ustne brygad remontowych;
  • wydawanie niezbędnych dyspozycji maszynistom obchodowym o stanie pracy urządzeń lub konieczności kontroli i usunięcia usterki;
  • współpraca z dyżurującymi innych nastawni oraz rejonową i okręgową dyspozycją mocy;
  • likwidowanie awarii i ich skutków, w celu jak najszybszego przywrócenia normalnych warunków zasilania i ruchu urządzeń;
  • prowadzenie książki raportów oraz niezbędnej dokumentacji, dokonywanie odczytów wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Elektroenergetyk nastawni

zł45.00Cena