Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROENERGETYK ELEKTROWNI WODNYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektroenergetyk elektrowni wodnych

Kod: 313102

Synteza: Wykonuje czynności techniczne przy obsłudze, konserwacji i naprawach urządzeń elektroenergetycznych, sprawuje nadzór nad pracą tych urządzeń oraz utrzymuje w pełnej gotowości ruchowej pomiarowe urządzenia elektryczne i hydrotechniczne, posługując się urządzeniami i aparaturą pomiarową.

Zadania zawodowe: 

 • uruchamianie i wyłączanie hydrogeneratorów, sprawowanie nadzoru nad ich pracą oraz urządzeniami pomocniczymi;
 • wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń elektrycznych w ruchu i podczas postoju;
 • sprawowanie nadzoru nad pracą rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia, transformatorów oświetlenia i sygnalizacji itp.;
 • kontrola pracy urządzeń hydrotechnicznych, jak śluzy, jazy, przepławki oraz zbiornika wodnego, w szczególności w okresie niskich i wysokich stanów wody;
 • kontrola pracy i obsługa urządzeń pomocniczych elektrowni, jak baterie akumulatorowe, układy sprężonego powietrza, zasilanie rezerwowe itp.;
 • przeprowadzanie pomiarów oporności izolacji, poboru prądu i mocy przez urządzenia energetyczne;
 • przygotowywanie miejsc pracy pod względem bhp i dopuszczanie do pracy brygad remontowych na polecenie pisemne i ustne;
 • określanie przyczyn wadliwego działania urządzeń elektrycznych, lokalizowanie usterek, usuwanie ich we własnym zakresie lub przy pomocy niezbędnych specjalistów;
 • prowadzenie książki raportów oraz dziennika pracy powierzonych urządzeń wg wymogów dozoru;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Elektroenergetyk elektrowni wodnych

zł45.00Cena