Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EKSPOZYTOR TOWARÓW (MERCHANDISER)

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Ekspozytor towarów (merchandiser)

Kod: 332201

Synteza: Ekspozytor towarów (merchandiser) odpowiada za prawidłową i przyczyniającą się do wzrostu sprzedaży ekspozycję towaru w obrębie powierzchni sprzedażowej w celu zwiększania atrakcyjności produktu.Ekspozytor towarów (merchandiser) jest zawodem związanym z działalnością handlową. Celem pracy osoby zatrudnionej w tym zawodzie jest podniesienie subiektywnej wartości eksponowanego towaru w oczach potencjalnych klientów, co w efekcie ma doprowadzić do wzrostu jego konsumpcji. Ekspozytor towarów (merchandiser) ma obowiązek znać i stosować elementarne zasady merchandisingu, sztuki prezentacji, podstawy psychologii społecznej oraz mechanizmy towarzyszące zakupowi towarów. Do jego zadań należy dbanie o odpowiedni sposób prezentacji i ułożenia towaru, pozycjonowanie marki/produktu na powierzchni sprzedażowej, dopilnowanie stałej obecności produktów na półkach, kontrola dat ich przydatności do użytku, monitorowanie rotacji towaru oraz szybka reakcja na braki magazynowe.

Zadania zawodowe: 

  • przygotowywanie projektu ekspozycji towarów;
  • pozyskiwanie materiałów niezbędnych do przygotowania ekspozycji;
  • przygotowywanie ekspozycji towaru lub wystawy zgodnie z projektem;
  • kontrolowanie zgodności ekspozycyjnej towaru z projektem i dbanie o wizerunek produktu/usługi/marki;
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej zrealizowanej ekspozycji;
  • organizowanie stanowiska pracy z zachowaniem zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.

Ekspozytor towarów (merchandiser)

zł45.00Cena