Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EKSPLOATATOR PORTU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Eksploatator portu

Kod: 333103

Synteza: Organizowanie prac w terminalach przeładunkowych w zakresie przemieszczania ładunków na lub z jednostek transportu dalekiego - statków, wagonów, samochodów, barek, kontenerów; nadzorowanie obsługi suwnic, żurawi stacjonarnych i jezdniowych, urządzeń przenośnikowo-załadunkowych, urządzeń do pneumatycznego przeładunku zboża, wózków platformowo - akumulatorowych, wózków kontenerowych; dbanie o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port.

Zadania zawodowe: 

 • nadzorowanie portowych i statkowych urządzeń przeładunkowych, portowego sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac przeładunkowych i składowych;
 • sprawdzanie urządzeń przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy;
 • organizowanie prac manipulacyjnych i pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego (czyszczenie, uszczelnianie, lodowanie, schładzanie oraz przykrywanie i odkrywanie wagonów, egalizacja wagonów, mocowanie ładunków na wagonach, otwieranie i zamykanie ładowni statków, budowa prowizorycznych międzypokładów, mocowanie drobnicy na pokładzie i w ładowni, klarowanie osprzętu statkowego;
 • organizowanie prac manipulacyjnych na rzecz przeładowywanych lub składowanych ładunków;
 • zabezpieczanie ładunków przed ubytkami i uszkodzeniami;
 • sprawdzanie stanu technicznego opakowań i zlecanie ewentualnych napraw;
 • nadzorowanie ważenia ładunków i ich identyfikacji, sortowania, wiązania lub bandowania, etykietowania, znakowania, pakowania lub workowania;
 • organizowanie wykonywania prac przygotowawczo-zakończeniowych i innych na nabrzeżach, placach składowych i w magazynach;
 • pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy i konserwacji;
 • organizowanie przewozów wewnątrzportowych.

Eksploatator portu

zł45.00Cena