Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EKSPERT W URZĘDZIE PATENTOWYM RP

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Ekspert w Urzędzie Patentowym RP

Kod: 242206

Synteza: Orzeka o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; rozstrzyga sprawy w postępowaniu spornym w zakresie określonym właściwą ustawą.

Zadania zawodowe: 

  • orzekanie o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki;
  • orzekanie o udzielaniu praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe;
  • orzekanie o udzielaniu praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
  • rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym właściwą ustawą;
  • dokonywanie wpisów do rejestrów (rejestr patentowy, rejestr wzorów użytkowych, rejestr wzorów przemysłowych, rejestr znaków towarowych, rejestr oznaczeń geograficznych oraz rejestr topografii układów scalonych);
  • uwzględnianie dyrektyw interpretacyjnych ustalonych w Ogólnych Wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego.

Ekspert w Urzędzie Patentowym RP

zł45.00Cena