Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EKSPEDYTOR

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Ekspedytor

Kod: 432303

Synteza: Ekspedytor planuje, organizuje, nadzoruje wysyłkę towarów oraz przygotowuje, wysyła i rozlicza dokumentację ekspedycyjną.Ekspedytor jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy ekspedytora jest przygotowanie przesyłki i towarzyszących jej dokumentów do transportu – zgodnie z ustalonymi warunkami, terminem i miejscem dostawy. Ekspedytor gromadzi informacje niezbędne do wykonania planu dostaw i przyjmuje zlecenia na przygotowanie wysyłki. Zajmuje się przyjmowaniem, wydawaniem towarów, nadzoruje ważenie, mierzenie, pakowanie i załadunek przesyłek, a także prawidłowe wypełnienie listów przewozowych. Formuje odpowiednie partie przesyłek, dobiera do nich rodzaj i środek transportu, przygotowuje opakowania, oznakowanie i odpowiednie dokumenty, w tym list przewozowy i faktury oraz zleca wykonanie wysyłki. Weryfikuje zasadność ewentualnych reklamacji związanych z wysyłanymi towarami (sporządza protokół reklamacji) oraz prowadzi ewidencję obrotu towarowego i dokumentów ekspedycyjnych. Ekspedytor może podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub firmach przewozowych, spedycyjnych i logistycznych.

Zadania zawodowe: 

 • przyjmowanie zleceń na przygotowanie wysyłki;
 • dobieranie rodzaju i środka transportu odpowiedniego do rodzaju przesyłki;
 • przyjmowanie i wydawanie przesyłek towarowych;
 • sprawdzanie rodzaju przesyłki zadeklarowanej w liście przewozowym;
 • formowanie odpowiedniej partii przesyłek, przygotowywanie opakowania i oznakowania oraz dokumentów ekspedycyjnych;
 • sprawdzanie zgodności dokumentów przewozowych z przesyłanym towarem;
 • spisywanie protokołów braków lub reklamacji uszkodzonych przesyłek;
 • ewidencjonowanie obrotu towarowego z zastosowaniem dostępnych programów komputerowych;
 • organizowanie własnego stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska.

Ekspedytor

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45