Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EKSPEDIENT WYPOŻYCZALNI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Ekspedient wypożyczalni

Kod: 432101

Synteza: Ekspedient wypożyczalni zajmuje się odpłatnym wypożyczaniem artykułów użytkowych różnego rodzaju.Ekspedient wypożyczalni jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest wypożyczanie za odpłatnością artykułów użytku osobistego i domowego, a także maszyn, urządzeń, pojazdów i innych, osobom fizycznym oraz przedsiębiorstwom. Do zadań ekspedienta wypożyczalni należy przedstawienie oferty klientowi, ustalenie warunków wypożyczenia rzeczy, potwierdzenie stanu technicznego wypożyczanej rzeczy, jak również sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypożyczenia. Jeśli wartość wypożyczanego artykułu użytkowego jest znaczna, niezbędne jest potwierdzenie wiarygodności klienta lub pobranie kaucji pieniężnej. Zwrot wypożyczonego artykułu użytkowego wiąże się ze sprawdzeniem jej stanu technicznego, sporządzeniem dokumentacji i rozliczeniem usługi. W przypadku stwierdzenia niesprawności artykułu użytkowego, ekspedient wypożyczalni zleca jej usprawnienie, przywrócenie do poprzedniego stanu. Monitoruje również czas wypożyczenia i w przypadku przekroczenia terminu zwrotu artykułu użytkowego kontaktuje się klientem, ustalając dodatkowe warunki świadczonej usługi. Do wykonywania pracy ekspedienta wypożyczalni niezbędna jest znajomość struktury asortymentowej produktów, które wypożyczalnia oferuje oraz umiejętność rzeczowego przedstawiania ich wad i zalet klientowi.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru wypożyczanych artykułów użytkowych;
 • przyjmowanie zamówień oraz prowadzenie terminarza wypożyczeń;
 • kontrolowanie i utrzymywanie sprawności wypożyczanych rzeczy oraz zlecanie napraw i konserwacji;
 • prezentowanie oferty wypożyczalni oraz doradzanie klientowi w wyborze;
 • ustalanie z klientem warunków wypożyczania oraz wydawania wypożyczanych artykułów użytkowych;
 • kontrolowanie dotrzymania terminu zwrotu wypożyczanego artykułu użytkowego;
 • przyjmowanie wypożyczanego artykułu użytkowego od klienta;
 • wystawianie dokumentów wypożyczenia i pobieranie opłat za świadczoną usługę;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.

Ekspedient wypożyczalni

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45