Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EKSPEDIENT POCZTOWY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Ekspedient pocztowy

Kod: 441201

Synteza: Wykonuje czynności związane z gromadzeniem przesyłek pocztowych, ich przygotowaniem do wyekspediowania, załadowaniem i wyładowaniem ze środka transportu, konwojowaniem oraz rozbiorem ładunku i opracowaniem przesyłek w miejscu docelowym.

Zadania zawodowe:

 • opróżnianie nadawczych skrzynek pocztowych;
 • porządkowanie przesyłek wyjętych ze skrzynek;
 • stemplowanie przesyłek;
 • ważenie przyjmowanych paczek i naklejanie nalepek służbowych;
 • zabezpieczanie przesyłek wartościowych pieczęciami na laku lub etykietami samoprzylepnymi;
 • zabezpieczanie (przepakowywanie) przesyłek uszkodzonych;
 • formowanie zbiorów z przesyłek listowych (wiązanie sznurkiem, recepturkami lub foliowanie);
 • współudział w sporządzaniu przesyłek odsyłanych z kartą, otwieranie przesyłek odesłanych, pełnienie przy tym funkcji świadka;
 • zamykanie i zabezpieczanie przesyłek odesłanych;
 • kompletowanie ładunków pocztowych i dostarczanie ich (konwojowanie) do miejsca wymiany;
 • dokonywanie wymiany ładunku pocztowego: przekazywanie i odbieranie transportu przesyłek przewożonych drogą lądową, lotniczą i morską;
 • wstępny rozbiór nadesłanych ładunków pocztowych i dostarczanie ich do poszczególnych rozdzielni;
 • ochrona przesyłek i ładunków pocztowych (sprawowanie pieczy) podczas opracowywania i przemieszczania (w tym ochrona zbrojna);
 • przestrzeganie: przepisów pocztowych, przepisów o ruchu drogowym, przepisów o poruszaniu się na dworcach, w portach itp. oraz tajemnicy korespondencji, tajemnicy służbowej i państwowej;
 • obsługiwanie automatycznych linii maszyn rozdzielczych: uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia, dostarczanie przesyłki do urządzenia, usuwanie zatorów w kanałach przebiegu przesyłek, opróżnianie zasobników z przesyłek, dołączanie kartki adresowej do zbioru przesyłek, obsługiwanie urządzenia pakującego przesyłki w folię oraz urządzenia drukującego kartki adresowe;
 • współdziałanie w odprawie celnej przesyłek pocztowych;
 • opakowywanie i zabezpieczanie zawartości po kontroli celnej, zaopatrywanie przesyłki w odpowiednie nalepki i dokumenty, przekazywanie przesyłki do wyekspediowania.

Ekspedient pocztowy

zł45.00Cena