Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EKONOMETRYK

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Ekonometryk

Kod: 263101

Synteza: Zajmuje się empiryczną weryfikacją praw ekonomicznych na podstawie pozyskanych wiarygodnych danych - najczęściej pochodzących z obserwacji statystycznej; analizuje relacje dotyczące zachowań podmiotów gospodarczych w aspekcie technicznym mikro- i makroekonomicznym, statystycznym i dynamicznym oraz tożsamościowym i instytucjonalnym; przeprowadza obliczenia efektywności procesów gospodarczych.

Zadania zawodowe: 

  • analiza sytuacji danego podmiotu lub przedmiotu gospodarczego i sformułowanie problemu oraz dokonanie konstrukcji lub wyboru modelu ekonometrycznego;
  • określanie parametrów modelu - zbieranie materiałów statystycznych;
  • sprawdzanie stopnia zgodności modelu z opisywaną przezeń rzeczywistością - dobór testów weryfikujących i określających ryzyko błędu;
  • analiza i wnioskowanie zgodnie ze zweryfikowanym modelem - przeprowadzanie symulacji i opracowywanie rekomendacji, ekspertyzy;
  • analiza problemów produkcji, marketingu, cen, handlu zagranicznego, zatrudnienia, wydajności pracy, płac, konsumpcji, trendów dochodu itd.

Ekonometryk

zł45.00Cena