Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EKONOMETRYK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Ekonometryk

Kod: 263101

Synteza: Zajmuje się empiryczną weryfikacją praw ekonomicznych na podstawie pozyskanych wiarygodnych danych - najczęściej pochodzących z obserwacji statystycznej; analizuje relacje dotyczące zachowań podmiotów gospodarczych w aspekcie technicznym mikro- i makroekonomicznym, statystycznym i dynamicznym oraz tożsamościowym i instytucjonalnym; przeprowadza obliczenia efektywności procesów gospodarczych.

Zadania zawodowe: 

 • analiza sytuacji danego podmiotu lub przedmiotu gospodarczego i sformułowanie problemu oraz dokonanie konstrukcji lub wyboru modelu ekonometrycznego;
 • określanie parametrów modelu - zbieranie materiałów statystycznych;
 • sprawdzanie stopnia zgodności modelu z opisywaną przezeń rzeczywistością - dobór testów weryfikujących i określających ryzyko błędu;
 • analiza i wnioskowanie zgodnie ze zweryfikowanym modelem - przeprowadzanie symulacji i opracowywanie rekomendacji, ekspertyzy;
 • analiza problemów produkcji, marketingu, cen, handlu zagranicznego, zatrudnienia, wydajności pracy, płac, konsumpcji, trendów dochodu itd.

Ekonometryk

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45