Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EGZAMINATOR OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

Kod: 235903

Synteza: Przeprowadza egzamin państwowy, sprawdzający kwalifikacje osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem.

Zadania zawodowe: 

  • przeprowadzanie części teoretycznej egzaminu państwowego, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, technik kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej; 
  • przeprowadzanie części praktycznej egzaminu państwowego, obejmującej sprawdzenie umiejętności wykonywania manewrów podstawowych na placu manewrowym oraz sprawdzenie umiejętności jazdy w ruchu drogowym na drogach publicznych;
  • ocena kwalifikacji kandydatów na kierowców;
  • sporządzanie wymaganej dokumentacji.

Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

zł45.00Cena