Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EDYTOR MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Edytor materiałów źródłowych

Kod: 264101

Synteza: Przygotowuje naukowe źródła historyczne, archiwalne i filologiczne (dzieła literackie) do ogłoszenia drukiem, według zespołu naukowo uzasadnionych metod ustalania i udostępniania różnych typów źródeł historycznych i filologicznych.

Zadania zawodowe: 

  • przygotowywanie tekstów dla wydawnictwa (tzw. podstawy wydawniczej), przy zastosowaniu metody edytorstwa historycznego (krytyka źródła) i filologicznego (ustalenie tekstu);
  • przygotowywanie tekstów źródłowych do druku na podstawie instrukcji wydawniczej;
  • ustalanie zasad pisowni, przypisów, wyjaśnianie luk w tekście, błędów itp.;
  • opatrywanie tekstów źródłowych komentarzami i wstępami krytycznymi oraz regestami (tj. streszczeniami);
  • sporządzanie indeksów rzeczowych i alfabetycznych;
  • dbanie o zapewnienie wydawnictwu najwierniejszego przekazania oryginału tekstu źródłowego;
  • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych: historykami, filologami, archiwistami.

Edytor materiałów źródłowych

zł45.00Cena