Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EDUKATOR EKOLOGICZNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Edukator ekologiczny

Kod: 325501

Synteza: Edukator ekologiczny szkoli w zakresie ekologii, upowszechnia wzorce i postawy przyjazne środowisku przyrodniczemu, korzystne dla zrównoważonego rozwoju zdrowia człowieka oraz doradza w tym zakresie.Edukator ekologiczny jest zawodem o charakterze edukacyjnym i doradczym. Celem jego pracy jest podnoszenie poziomu wiedzy, kształtowanie umiejętności i odpowiedzialnych postaw służących ochronie środowiska przyrodniczego, wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju i zdrowego stylu życia. Jego zadaniem jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, inicjowanie i prowadzenie projektów, przygotowywanie programów (w tym autorskich) podnoszących świadomość ekologiczną i prozdrowotną oraz doradztwo w tym zakresie. Edukator propaguje zachowania i rozwiązania technologiczne korzystne dla zrównoważonego rozwoju, pozyskuje i upowszechnia w tym celu odpowiednie informacje o stanie środowiska i warunkach prawno-administracyjnych. Inicjuje i wspiera działania podejmowane przez społeczności lokalne w zakresie ochrony środowiska. Promuje postawy proekologiczne i prozdrowotne w różnych grupach społecznych. Może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie działań edukacyjnych. Miejscem pracy edukatora ekologicznego są instytucje prowadzące edukację ekologiczną (centra edukacji, fundacje, stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz środowiska przyrodniczego) oraz tereny i przestrzenie publiczne, takie jak: parki miejskie, miejsca imprez masowych, galerie handlowe itp.

Zadania zawodowe: 

 • pozyskiwanie informacji o stanie środowiska przyrodniczego, ekologicznych działaniach oraz technologiach z uwzględnieniem polityki ekologicznej państwa i oczekiwań społecznych;
 • planowanie przedsięwzięć i wybieranie form edukacji ekologicznej dostosowanej do adresata oraz do profilu i możliwości organizacyjnych instytucji;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych, programów szkoleń, przedsięwzięć, projektów i innych form działań edukacyjnych;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, projektów edukacyjnych oraz poradnictwa i działalności akcyjnej (np. kampanii tematycznych);
 • rozpowszechnianie tematycznych informacji i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi oraz wspieranie procesu społecznego udziału w ochronie środowiska;
 • prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań edukacyjnych;
 • ocenianie prowadzonych przedsięwzięć z edukacji ekologicznej;
 • koordynowanie działań w zakresie edukacji i komunikacji stosownie do prowadzonego przedsięwzięcia;
 • pozyskiwanie środków na edukację ekologiczną;
 • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska.

Edukator ekologiczny

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45