Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DZIEWIARZ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dziewiarz

Kod: 731802

Synteza: Dziewiarz wytwarza dziane wyroby włókiennicze za pomocą maszyn.Dziewiarz jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy dziewiarza jest przetworzenie przędzy w dziany wyrób włókienniczy. Podczas tego procesu dziewiarz sprawdza zgodność parametrów półproduktów oraz wytwarzanego wyrobu z dokumentacją technologiczną, obserwuje pracę i stan techniczny obsługiwanych maszyn. Do obowiązków dziewiarza należy wymiana nawojów zasilających maszynę, likwidacja zrywów przędzy, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie błędów, regulacja urządzeń prowadzących nitki, rejestrowanie wykonanej produkcji, informowanie mistrza o poważniejszych usterkach. Wykonane wyroby dziewiarz składuje w wyznaczonym do tego miejscu. Odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie surowców, wytworzenie wyrobów jak najwyższej jakości oraz za prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń.

Zadania zawodowe: 

 • sprawdzanie parametrów strukturalnych dzianin z dokumentacją techniczno-technologiczną;
 • sprawdzanie stanu technicznego maszyn i urządzeń;
 • przygotowywanie maszyn i urządzeń do pracy zgodnie z dokumentacja techniczno-technologiczną;
 • obsługiwanie maszyn dziewiarskich;
 • kontrolowanie jakości wytwarzanych wyrobów;
 • składowanie wykonanych wyrobów;
 • kontrolowanie parametrów produkowanego wyrobu dziewiarskiego;
 • dokumentowanie wykonanej produkcji;
 • segregowanie odpadów produkcyjnych;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.

Dziewiarz

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45