Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DZIENNY OPIEKUN MAŁEGO DZIECKA

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dzienny opiekun małego dziecka

Kod: 531108

Synteza: Prowadzi zajęcia z dziećmi do lat trzech, nad którymi sprawuje opiekę w żłobku, klubie dziecięcym; ma pod swoją opieką maksymalnie pięcioro dzieci; zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; korzysta z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć; prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

Zadania zawodowe: 

  • określanie poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka;
  • planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę;
  • prowadzenie zabaw i zajęć z elementami edukacji stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego i indywidualnych potrzeb dziecka;
  • kształtowanie aktywności i samodzielności oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków dziecka;
  • zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka;
  • nawiązywanie i utrzymywanie uczuciowego kontaktu z dzieckiem;
  • czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka;
  • obserwowanie stanu zdrowia dziecka.

Dzienny opiekun małego dziecka

zł45.00Cena