Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DZIENNIKARZ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dziennikarz

Kod: 264201

Synteza: Uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze, felietony; przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach interesujących opinię publiczną lub w celu wywarcia na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.

Zadania zawodowe: 

 • zbieranie i przekazywanie informacji i wiadomości o faktach, wydarzeniach, poglądach i opiniach interesujących opinię publiczną;
 • opracowywanie, selekcja i redagowanie tekstów;
 • utrzymywanie kontaktu z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego;
 • przeprowadzanie rozmów i wywiadów i opracowywanie ich w formie gotowej do publikacji;
 • adiustacja tekstów przeznaczonych do publikacji;
 • opracowywanie depesz agencyjnych i innych materiałów do publikacji;
 • opracowywanie koncepcji lub linii programowej środków masowego przekazu;
 • współpraca z grafikami, fotoreporterami i działem technicznym, w celu nadania odpowiedniego kształtu graficznego i wizualnego materiałom przeznaczonym do publikacji;
 • utrzymywanie kontaktu z odbiorcami (czytelnikami, słuchaczami), w celu poznania ich zainteresowań i opinii lub wpływania na nią;
 • uczestniczenie w dialogu społecznym na ważne i aktualne tematy, kształtowanie postaw sprzyjających przestrzeganiu demokratycznych reguł życia społecznego i politycznego.

Dziennikarz

zł45.00Cena