Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYSPOZYTOR TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyspozytor transportu samochodowego

Kod: 432302

Synteza: Dyspozytor transportu samochodowego planuje, nadzoruje, koordynuje i rozlicza pracę kierowców i pojazdów w przedsiębiorstwie.Dyspozytor transportu samochodowego organizuje i koordynuje pracę podległych kierowców oraz floty samochodowej. Przyjmuje zlecenia transportowe, ustala harmonogram przewozów zgodnie z obowiązującymi przepisami a następnie przekazuje je kierowcom. Przed wyjazdem pojazdu w trasę nadzoruje jego stan techniczny oraz w uzasadnionych przypadkach sprawdza trzeźwość kierowcy. W przypadku uszkodzenia pojazdu organizuje pomoc techniczną lub zamianę pojazdu na inny, a w przypadku utrudnień drogowych organizuje trasy zastępcze na liniach komunikacyjnych. Do jego obowiązków należy rozliczanie czasu pracy kierowców oraz powierzonych im zadań. Kontroluje zużycie paliwa oraz płynów i środków eksploatacyjnych pojazdu. Prowadzi dokumentację transportową. Może także być odpowiedzialny za załatwianie interwencji i reklamacji dotyczących usług przewozowych. Dyspozytor pracujący w przedsiębiorstwie zajmującym się przewozem osób może udzielać informacji podróżnym o rozkładzie jazdy autobusów. Dyspozytor transportu samochodowego może podjąć pracę w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej, firmach przewozowych, spedycyjnych.

Zadania zawodowe: 

  • przyjmowanie zleceń transportowych;
  • ustalanie harmonogramów przewozów;
  • wydawanie dyspozycji przewozu kierowcom;
  • planowanie i rozliczanie pracy kierowców i pojazdów;
  • kontrolowanie kosztów jednostkowych poszczególnych kursów;
  • prowadzenie książki dyspozycyjnej;
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przewozowej;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii.

Dyspozytor transportu samochodowego

zł45.00Cena