Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYSPOZYTOR RUCHU METRA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyspozytor ruchu metra

Kod: 831202

Synteza: Koordynuje ruch pociągów na linii metra, posługując się obowiązującymi procedurami i instrukcjami; kieruje pracą centralnej dyspozytorni, nadzoruje pracę pozostałych dyspozytorów w zakresie mającym wpływ na prowadzenie ruchu, bezpieczeństwo pasażerów, funkcjonowanie metra.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie ruchu pojazdów na linii;
 • obsługa digitajzera, monitorów, urządzeń komputerowych;
 • obsługa i nadzorowanie systemów funkcjonujących w metrze;
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą linii, regulowanie ruchu pociągów;
 • obsługa centrali przeciwpożarowej;
 • prowadzenie i koordynacja akcji ratowniczych przeciwpożarowych, ewakuacyjnych oraz akcji likwidowania skutków awarii i klęsk żywiołowych do czasu przybycia odpowiednich służb i jednostek ratowniczych;
 • nadzorowanie pracy pozostałych dyspozytorów (technicznego i energetycznego) oraz dyżurnego automatyka w części mającej wpływ na prowadzenie ruchu pociągów, bezpieczeństwo pasażerów oraz funkcjonowanie metra;
 • nadzór nad pracą brygad roboczych i innych służb na linii;
 • współpraca z innymi służbami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom (zagrożenie pożarowe, terrorystyczne);
 • powiadamianie przełożonych oraz odpowiednich służb wymienionych w instrukcjach i procedurach o zdarzeniu lub wypadku na linii metra, po otrzymaniu potwierdzonej informacji na ten temat;
 • prowadzenie dokumentacji pracy.

Dyspozytor ruchu metra

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45