Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYSPOZYTOR RADIOTAXI

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyspozytor radiotaxi

Kod: 432301

Synteza: Przyjmuje zlecenia telefoniczne i internetowe od klientów na transport pasażerów; wysyła zlecenia do kierowców za pomocą różnych kanałów komunikacji; kontaktuje się z klientami i kierowcami; monitoruje pracę kierowców.

Zadania zawodowe: 

  • obsługiwanie klientów składających zlecenia telefoniczne i internetowe na transport pasażerów, w tym m.in. odbieranie połączeń, wprowadzanie zleceń do systemu, sprawdzanie dostępności i czasu dotarcia kierowcy do miejsca wskazanego przez klienta oraz rozpatrywanie reklamacji dotyczących zleceń;
  • wysyłanie przyjętych zleceń do kierowców za pomocą oprogramowania komputerowego wspierającego pracę dyspozytora;
  • obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych, w tym komputera 
    i telefonu;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dyspozytor radiotaxi

zł45.00Cena