Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYSPOZYTOR LOTNICZY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyspozytor lotniczy

Kod: 315401

Synteza: Pełni nadzór operacyjny nad użytkowaniem statków powietrznych zgodnie z przepisami prawa lotniczego i procedurami organizacji lotniczej lub przewoźnika; wykonuje zadania w zakresie organizacji lotów, pracy załóg statków powietrznych itp.

Zadania zawodowe: 

  • określanie optymalnych tras lotu dla odcinków przelotu i sporządzanie ręcznych lub komputerowych operacyjnych planów lotu na potrzeby służb ruchu lotniczego;
  • udzielanie dowódcom pomocy w przygotowaniu do lotu przez dostarczanie im odpowiednio przygotowanych, aktualnych informacji meteorologicznych, nawigacyjnych, radiokomunikacyjnych, charakterystyki tras i rejonów lotów oraz lotnisk, odpowiednio do charakteru wykonywanych przez nich zadań;
  • pomaganie dowódcom statków powietrznych w przygotowaniach planów lotu operacyjnego i nawigacyjnego, a także technologicznego (przy wykonywaniu specjalnych prac z powietrza), podpisywanie tych planów w przypadkach przewidzianych instrukcjami; przekazywanie odpowiednim służbom planów lotu i dokonywanie uzgodnień merytorycznych ze służbami nielotniczymi współdziałającymi przy wykonywaniu specjalnych prac z powietrza;
  • w czasie wykonywania operacji lotniczych dostarczanie dowódcom statków powietrznych, przy użyciu właściwych środków łączności, informacji koniecznych lub pożytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonania lotu i zbieranie od nich informacji o przebiegu lotu;
  • w razie znalezienia się statku powietrznego w niebezpiecznej sytuacji, inicjowanie przewidzianych instrukcjami działań odpowiednich służb w celu usunięcia lub zminimalizowania stanu zagrożenia;
  • bieżące sprawdzanie funkcjonowania wyposażenia swego stanowiska pracy, a zwłaszcza sprawności technicznej i drożności operacyjnej ustalonych kanałów łączności oraz podejmowanie właściwych działań w razie stwierdzenia usterek;
  • wykonywanie innych zadań zgodnie z procedurami obowiązującymi w miejscu pracy i posiadanymi aktualnymi kwalifikacjami.

Dyspozytor lotniczy

zł45.00Cena