Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYRYGENT

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyrygent

Kod: 265203

Synteza: Wykonuje dzieła muzyczne kierując zespołem muzyków instrumentalistów, wokalistów, tancerzy; posługuje się konwencjonalną techniką gestów dla przekazania koncepcji interpretacyjnej wykonywanej kompozycji.

Zadania zawodowe: 

 • dbałość o własny rozwój artystyczny, zapoznawanie się z technikami kompozytorskimi, sposobami zapisu muzycznego, partyturami nowych dzieł muzycznych oraz tradycją wykonawczą utworów różnych epok;
 • poszerzanie własnej wiedzy teoretycznej na temat muzyki oraz dziedzin z nią związanych (np. budowa i możliwości wykonawcze instrumentów muzycznych);
 • odczytywanie partytury dzieła muzycznego na instrumencie lub posługując się wyobraźnią muzyczną, opanowywanie pamięciowe partytury, jeśli zachodzi taka konieczność;
 • opracowywanie koncepcji artystycznej wykonania dzieła muzycznego na podstawie wskazań kompozytora, posiadanej teoretycznej i praktycznej wiedzy muzycznej, doświadczenia zawodowego, intuicji artystycznej, a także informacji o poziomie umiejętności wykonawczych zespołu, którym będzie kierować podczas wykonania dzieła;
 • przeprowadzanie prób wykonania dzieła z całym zespołem wykonawców lub, w miarę potrzeby, oddzielnie z solistami i poszczególnymi grupami wykonawców;
 • kierowanie (dyrygowanie) wykonaniem dzieła muzycznego przez różnego rodzaju zespoły lub przez solistów podczas występu bezpośrednio odbieranego przez publiczność (np. koncert, przedstawienie operowe) oraz podczas nagrania fonicznego i wizyjnego;
 • ścisła współpraca z reżyserem przedsięwzięcia artystycznego, jeśli rodzaj przedsięwzięcia tego wymaga;
 • udział w konkursach dyrygenckich w charakterze uczestnika lub jurora, a także w konkursach zespołów muzycznych;
 • opracowywanie dla celów wykonawczych partytury dzieła muzycznego, z twórczą ingerencją w materiał muzyczny, jeśli koncepcja interpretacyjna utworu lub warunki, w jakich będzie wykonany, tego wymagają.

Dyrygent

zł45.00Cena