Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYREKTOR WYKONAWCZY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyrektor wykonawczy

Kod: 112016

Synteza: Odpowiada za realizację strategii firmy w jej wydzielonej jednostce; odpowiada za realizację budżetu jednostki, analizę i optymalizację kosztów oraz wykorzystanie zasobów.

Zadania zawodowe: 

 • realizowanie celów statutowych i budżetowych podległej jednostki;
 • tworzenie oraz nadzorowanie wdrożenia krótko- i długoterminowych strategii;
 • realizowanie strategii firmy, analizowanie wyników finansowych jednostki 
  i podejmowanie działań umożliwiających optymalizację kosztów;
 • opracowywanie planów rozwojowych oddziału firmy;
 • koordynowanie działaniami podległych działów jednostki;
 • podejmowanie działań ukierunkowanych na doskonalenie jakości produktów i procesów produkcyjnych, organizacji i metod pracy;
 • utrzymywanie relacji z kluczowymi partnerami (klientami i dostawcami);
 • przygotowywanie i zatwierdzanie budżetów podległej jednostki w części przychodowej i kosztowej;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby zarządu;
 • reprezentowanie jednostki przed kontrahentami zewnętrznymi i pracownikami w ramach posiadanych pełnomocnictw;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w podległej jednostce, w tym branie udziału w planowaniu zasobów ludzkich, w procesach rekrutacyjnych, ocenianiu pracowników, planowanie ścieżek rozwojowych i sukcesji stanowisk;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Dyrektor wykonawczy

zł45.00Cena