Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYREKTOR ROZWOJU BIZNESU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyrektor rozwoju biznesu

Kod: 112013

Synteza: Odpowiada za rozwój pojedynczych produktów / usług lub portfela produktów / usług; współpracuje w tym zakresie z kluczowymi dostawcami i klientami; tworzy lub współtworzy strategię marketingową i sprzedażową; odpowiada za planowanie i wykonanie budżetu w zakresie zarządzanego portfela produktów lub usług.

Zadania zawodowe: 

 • współpraca z producentami, dystrybutorami, dostawcami zaangażowanymi w łańcuch dostaw związany z danym produktem lub usługą;
 • ocenianie i rozwijanie nowych możliwości marketingowych dla produktu, usługi, marki lub całej firmy;
 • budowanie świadomości marki wśród potencjalnych klientów, opracowywanie strategii marketingowej lub inwestycyjnej związanej z danym produktem, usługą lub marką;
 • monitorowanie i analizowanie danych rynkowych dotyczących segmentu, konsumentów, działań konkurencji i wyników własnego produktu, usługi lub marki;
 • organizowanie i bieżące zarządzanie podległym działem rozwoju biznesu, w tym: zatrudnianie, zwalnianie, określanie zakresów obowiązków, motywowanie i ocenianie jego pracowników, planowanie budżetu i kontrolowanie procesów decyzyjnych;
 • współpraca z innymi działami firmy, w szczególności z działem produkcji, marketingu i sprzedaży;
 • współpraca z pozostałymi członkami wyższej kadry kierowniczej w zakresie wdrażania projektów rozwojowych;
 • wspieranie i wdrażanie inicjatyw e-commerce i nadzorowanie wdrażania strategii typu CRM (client relationship management - zarządzanie relacjami z klientem);
 • bezpośrednie zarządzanie projektami z zakresu rozwoju biznesu oraz motywowanie członków zespołu projektowego;
 • branie udziału lub prowadzenie konferencji branżowych, reprezentowanie firmy na targach itp.;
 • zapewnianie szkolenia i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • przygotowywanie raportów dla zarządu;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej wdrożeń i rozwoju nowych technologii, produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dyrektor rozwoju biznesu

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45