Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYREKTOR LOGISTYKI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyrektor logistyki

Kod: 112009

Synteza: Sprawuje nadzór na działalnością logistyczną firmy; planuje zaopatrzenie firmy w materiały przy optymalizacji procesów i systemów logistycznych, pozyskuje i utrzymuje dobre relacje z partnerami strategicznymi.

Zadania zawodowe: 

 • projektowanie, wdrażanie i zarządzanie operacjami logistycznymi w kraju i zagranicą;
 • wdrażanie polityki personalnej przedsiębiorstwa w dziale logistyki, w tym motywowanie, rozliczanie podległych pracowników, szkolenie i nadzorowanie ich rozwoju w zakresie umiejętności związanych z logistyką;
 • prowadzenie negocjacji i koordynowanie kontaktów firmy z klientami, partnerami i dostawcami;
 • poszukiwanie nowych dostawców, negocjowanie cen oraz warunków dostaw materiałów i usług;
 • utrzymywanie z dostawcami i innymi kontrahentami długofalowej współpracy;
 • sporządzanie planów i harmonizowanie terminów dostaw towarów;
 • kontrolowanie kosztów dostaw towarów, magazynowania itp.;
 • współpracowanie z innymi działami firmy przy opracowaniu systemów logistycznych;
 • zarządzanie i usprawnianie procesów związanych z logistyką i magazynowaniem towarów;
 • zarządzanie zapasami i utrzymywanie ich na optymalnym poziomie;
 • przygotowywanie odpowiednich raportów, zestawień oraz prezentacji jakościowych na potrzeby zarządu i działu finansowego firmy;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Dyrektor logistyki

zł45.00Cena