Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYREKTOR DO SPRAW INFORATYKI / INFORMACJI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyrektor do spraw informatyki / informacji

Kod: 112004

Synteza: Inicjuje i koordynuje rozwój systemów informatycznych w firmie; zarządza i organizuje pracę działu informatyki; nadzoruje bezpieczeństwo danych elektronicznych; tworzy, rozlicza i kontroluje budżet organizacji związany z utrzymaniem zasobów informatycznych; odpowiada za utrzymywanie relacji z kluczowymi dostawcami i klientami.

Zadania zawodowe: 

 • planowanie i wdrażanie strategii rozwoju zasobów informatycznych organizacji, w tym: organizowanie i implementowanie systemów informatycznych (WAN, LAN, Intranet, bazy danych, systemy wspomagające zarządzanie, systemy zarządzania informacją itp.);
 • planowanie i wdrażanie nowych systemów informatycznych ułatwiających działania operacyjne i wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • organizowanie i bieżące zarządzanie podległym działem informatyki, w tym: zatrudnianie, zwalnianie, określanie zakresów obowiązków, motywowanie i ocenianie jego pracowników, planowanie budżetu i kontrolowanie procesów decyzyjnych;
 • wybieranie dostawców sprzętu i innych zewnętrznych firm współpracujących oraz uczestniczenie w negocjacjach handlowych;
 • zapewnianie zgodności z obowiązującymi przepisami procedur i innych przepisów wewnętrznych w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych firmy;
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań dla zarządu organizacji;
 • koordynowanie współpracy z innymi działami organizacji, w tym współpraca z pozostałymi członkami wyższej kadry kierowniczej w zakresie wdrażania i rozwoju technologii informatycznych;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników;
 • doskonalenie własnych kompetencji przywódczych i specjalistycznych;
 • prowadzenie analizy rynku i konkurencji;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej wdrożeń i rozwoju technologicznego zasobów informatycznych;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dyrektor do spraw informatyki / informacji

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45