Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYDAKTYK MULTIMEDIALNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dydaktyk multimedialny

Kod: 235901

Synteza: Dydaktyk multimedialny przetwarza tradycyjne materiały dydaktyczne w formę multimedialną, dobierając środki i techniki przekazu treści oraz formy interakcji uczących się do zakładanych celów dydaktycznych kursu zdalnego.Zadaniem dydaktyka multimedialnego jest wspieranie autora kursu poprzez zastosowanie właściwych form prezentacji treści oraz (odpowiednich do celów kursu) form interakcji uczących się. Dydaktyk wskazuje za pomocą jakich rozwiązań multimedialnych można uzyskać zaplanowaną przez autora postać kursu, we współpracy z metodykiem edukacji na odległość, a następnie opracowuje wersję elektroniczną kursu. Osoba zatrudniona w tym zawodzie może także samodzielnie tworzyć proste aplikacje wspomagające realizację kursów zdalnych (np.: quizy, ankiety, tutoriale (samouczek) bądź wspierać autorów tych kursów podczas tworzenia prostych rozwiązań multimedialnych, np.: prezentacji. W odniesieniu do opracowanych już kursów zadania dydaktyka multimedialnego obejmują także weryfikowanie poprawności technicznej i funkcjonalności stworzonych materiałów multimedialnych oraz ich kompatybilności z platformą e-learningową. Ponadto dydaktyk analizuje i ocenia dostępną na rynku ofertę multimedialnych rozwiązań edukacyjnych, testuje ich przydatność i proponuje obszary oraz sposoby ich zastosowania. Dydaktyk multimedialny może pracować w prywatnych firmach usługowych lub produkcyjnych, świadcząc usługi w zakresie edukacji, technologii informacyjnych (IT) i multimediów oraz w instytucjach oświatowych.

Zadania zawodowe: 

 • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
 • analizowanie oferty rynkowej w zakresie dostępnych aplikacji multimedialnych;
 • testowanie i wdrażanie aplikacji multimedialnych z oferty dostępnej na rynku;
 • ocenianie przydatności oferowanych na rynku aplikacji i pakietów multimedialnych;
 • opracowywanie wersji elektronicznej materiałów dydaktycznych zgodnie ze scenariuszami przygotowanymi przez metodyka edukacji na odległość;
 • dobieranie form multimedialnych dla materiałów dydaktycznych;
 • projektowanie i współtworzenie prezentacji multimedialnych i materiałów interaktywnych;
 • sprawdzanie zgodności użytych rozwiązań multimedialnych z wymaganiami wirtualnego środowiska nauczania;
 • opracowywanie dla nauczycieli i trenerów instrukcji dotyczących stosowania multimediów;
 • przygotowywanie prostych aplikacji wspomagających realizację kursu zdalnego (np. quizy, ankiety, i inne).

Dydaktyk multimedialny

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45