Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYŻURNY RUCHU I STACJI METRA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyżurny ruchu i stacji metra

Kod: 831203

Synteza: Prowadzi ruch pociągów metra przy sterowaniu miejscowym oraz wykonuje prace zmierzające do sprawnego funkcjonowania stacji, posługując się obowiązującymi w tym zakresie procedurami i instrukcjami; kontroluje pracę osób wykonujących obowiązki służbowe na stacji (brygady robocze, pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości na stacji) oraz udziela pomocy pasażerom.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie ruchu pociągów przy sterowaniu miejscowym; obsługa pulpitu nastawczego lub digitajzera;
 • wystawianie, przekazywanie, doręczanie maszynistom rozkazów szczególnych na polecenie dyspozytora ruchu;
 • nadzorowanie ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach;
 • nadzorowanie stacji, w tym: sprawdzanie stanu porządku i czystości stacji, obsługa oświetlenia na stacji, kontrola wejść/wyjść do/z tunelu metra, zgłaszanie dyspozytorowi ruchu możliwości włączenia napięcia w trzeciej szynie oraz gotowości stacji metra do rozpoczęcia ruchu pasażerskiego, zamykanie i otwieranie stacji dla ruchu pasażerskiego;
 • obsługa i nadzorowanie systemów funkcjonujących w metrze;
 • nadzór nad pasażerami na stacji metra (ostrzeganie przed wejściem poza pas bezpieczeństwa, informowanie o czynnikach wpływających na ruch pociągów, podejmowanie interwencji w przypadku człowieka, zwierzęcia, przedmiotu na podtorzu);
 • kontrolowanie pracy brygad roboczych;
 • udział w akcjach ratowniczych, przeciwpożarowych, ewakuacji pasażerów, w likwidowaniu skutków awarii;
 • współpraca z innymi służbami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom (zagrożenie pożarowe, terrorystyczne);
 • prowadzenie dokumentacji pracy.

Dyżurny ruchu i stacji metra

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45