Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYŻURNY RUCHU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyżurny ruchu

Kod: 831204

Synteza: Organizuje, prowadzi i nadzoruje pracę stacji o różnym natężeniu ruchu pociągów osobowych, towarowych, pracę rozrządową i manewrową w obrębie tej stacji, wykorzystując przy tym środki i urządzenia techniczne sterowania ruchem pociągów, łączności i taboru kolejowego.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie ruchu pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji;
 • obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, służących do przygotowania dróg przebiegu dla pociągów;
 • posługiwanie się środkami łączności przy wykonywaniu pracy;
 • nadzorowanie pracy nastawniczego, zwrotniczego i konserwatora zwrotnic;
 • koordynowanie pracy manewrowej na stacji;
 • prowadzenie i nadzorowanie pracy na stacji rozrządowej;
 • nadzorowanie pracy związanej z formowaniem, sprawdzaniem i wyprawianiem pociągów;
 • wykorzystywanie pojazdów trakcyjnych w pracy manewrowej i obsłudze bocznic;
 • prowadzenie dokumentacji ruchu pociągów w obrębie stacji;
 • koordynowanie pracy innych służb kolejowych w rejonie stacji;
 • posługiwanie się przepisami i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu pociągów, pracy manewrowej i rozrządowej;
 • przestrzeganie regulaminu technicznego stacji oraz procesów technologicznych prowadzonych prac;
 • zapewnianie bezpiecznych warunków pracy podległym zespołom pracowniczym;
 • współdziałanie z różnymi posterunkami w rejonie stacji i dyspozyturą rejonową w zakresie organizacji przewozów.

Dyżurny ruchu

zł45.00Cena