Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DUCHWONY WYZNANIA RZYMSKOKATOLICKIEGO

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Duchowny wyznania rzymskokatolickiego

Kod: 263604

Synteza: Organizuje i wykonuje ogół czynności sakralnych zgodnie z liturgią wyznania rzymskokatolickiego, czuwa nad przestrzeganiem świętych tradycji, praktyk i wierzeń, oddając cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu oraz Matce Bożej i świętym, jako kapłan powołany i wyświęcony do tej służby.

Zadania zawodowe: 

  • odprawianie mszy świętych i nabożeństw w niedzielę, święta i w dni powszednie, zgodnie z ustalonym porządkiem;
  • udzielanie sakramentów świętych według ustalonego rytuału;
  • prowadzenie ceremonii religijnych zgodnie z przepisami liturgicznymi;
  • przygotowywanie i pełnienie posług religijnych zgodnie z przepisami liturgicznymi;
  • przygotowywanie i wygłaszanie religijnych kazań, nauk, homilii i modlitw;
  • nauczanie religii dzieci, młodzieży i dorosłych;zapewnianie członkom Kościoła przewodnictwa duchowego, zgodnego z Pismem Świętym i Tradycją kościelną;
  • podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym i administracyjnym;
  • uczestniczenie w działalności różnych organizacji religijnych, charytatywnych i naukowych.

Duchowny wyznania rzymskokatolickiego

zł45.00Cena