Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DUCHOWNY WYZNANIA PRAWOSŁAWNEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Duchowny wyznania prawosławnego

Kod: 263603

Synteza: Organizuje i wykonuje ogół czynności sakralnych zgodnie z liturgią wyznania prawosławnego, czuwa nad przestrzeganiem świętych tradycji, praktyk i wierzeń, oddając cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu oraz Matce Bożej i świętym, jako kapłan powołany i wyświęcony do tej służby.

Zadania zawodowe: 

 • odprawianie mszy świętych i nabożeństw w niedzielę, święta i dni powszednie, zgodnie z ustalonym porządkiem;
 • udzielanie świętych sakramentów zgodnie z ustalonym rytuałem;
 • prowadzenie ceremonii religijnych ustalonych przepisami liturgicznymi;
 • przygotowywanie i pełnienie posług religijnych ustalonych przepisami liturgicznymi;
 • przygotowywanie i wygłaszanie religijnych kazań i nauk;
 • nauczanie religii dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • zapewnianie członkom Kościoła Prawosławnego przewodnictwa duchowego, zgodnego z Pismem Świętym i tradycją;
 • podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym i administracyjnym;
 • uczestniczenie w działalności różnych organizacji religijnych, naukowych i charytatywnych.

Duchowny wyznania prawosławnego

zł45.00Cena