Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DUCHOWNY WYZNANIA EWANGELICKIEGO

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Duchowny wyznania ewangelickiego

Kod: 263605

Synteza: Reprezentuje wyznania ewangelickie, czyli: ewangelicko-augsburskie, ewangelicko-metodystyczne i ewangelicko-reformowane, organizuje i prowadzi nabożeństwa, udziela sakramentów oraz przewodniczy innym czynnościom religijnym jako sługa Słowa Bożego, powołany do służby w swoim Kościele przez ordynację.

Zadania zawodowe: 

  • odprawianie nabożeństw niedzielnych, świątecznych i okazjonalnych;
  • udzielanie sakramentów chrztu i komunii świętej;
  • prowadzenie uroczystości konfirmacji, ślubu, pogrzebu;
  • przygotowywanie i wygłaszanie religijnych nauk, kazań oraz prowadzenie modlitw;
  • nauczanie religii dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • zapewnianie członkom swego Kościoła przewodnictwa duchowego i moralnego, zgodnego z Pismem Świętym i doktryną danego wyznania, wyrażoną w księgach symbolicznych;
  • podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym i administracyjnym;
  • uczestniczenie w działalności różnych organizacji religijnych, naukowych i charytatywnych.

Duchowny wyznania ewangelickiego

zł45.00Cena