Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DUCHOWNY RELIGII MOJŻESZOWEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Duchowny religii mojżeszowej

Kod: 263601

Synteza: Organizuje i wykonuje ogół czynności religijnych, zgodnie z pisanym i zwyczajowym prawem religijnym, oraz sprawuje nadzór nad wszystkimi urządzeniami religijnymi, przez co oddaje stosowną cześć Bogu.

Zadania zawodowe: 

 • przewodniczenie nabożeństwom sobotnim i świątecznym, zgodnie z pisanym i zwyczajowym prawem religii mojżeszowej;
 • wykonywanie czynności i posług religijnych;
 • orzekanie i wydawanie zaświadczeń o czystości rytualnej (koszerności) mięsa i innych potraw, zgodnie z przepisami religijnymi;
 • wykonywanie nadzoru nad urządzeniami religijnymi (synagogami, domami modlitwy, łaźniami rytualnymi i cmentarzami) bądź zlecanie tego upoważnionym funkcjonariuszom religijnym;
 • prowadzenie nauk religii mojżeszowej;
 • zapewnianie współwyznawcom przewodnictwa duchowego i moralnego;
 • przygotowywanie i wygłaszanie religijnych przemówień;
 • podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym;
 • uczestniczenie w działalności różnych organizacji o charakterze religijnym i świeckim.

Duchowny religii mojżeszowej

zł45.00Cena